Prowadnice liniowe potrzebują jak każde łożysko toczne, wystarczającego zaopatrzenia w smary. W zasadzie możliwe jest zarówno smarowanie smarem stałym jak i olejem. Smary zmniejszają zużycie, chronią przed zabrudzeniem, zapobiegają korozji i wydłużają okres użytkowania dzięki swoim właściwościom. Na niezabezpieczonych szynach profilowych może się odkładać i osadzać brud. Te zanieczyszczenia należy regularnie usuwać.

Do smarowania smarem zalecamy smary według DIN 51825:

 • Do normalnych obciążeń – K2K
 • Do obciążeń wyższych (C/P < 15) – KP2K o klasie konsystencji NGLI 2 według DIN 51818

Częstotliwość smarowania uzupełniającego zależy w bardzo dużym stopniu od obciążeń i warunków otoczenia. Oddziaływania otoczenia jak i wysokie obciążenia, wibracje i zanieczyszczenie skracają przedziały smarowania. W czystym otoczeniu i przy małych obciążeniach przedziały smarowania można przedłużyć. Smarowanie powinno się odbywać po przepracowaniu ok 100km przebiegu.

Zaleca się używanie następujących smarów do prowadnic liniowych w laserach Co2 i Fiber:

 • BEACON EP1, Fa. ESSO
 • Microlube GB0, (KP 0 N-20), Staburags NBU8EP, Isofl ex Spezial, Fa. KLÜBER
 • Optimol Longtime PD0, PD1 lub PD2 zależnie od temperatury zastosowania, Fa. OPTIMOL
 • Paragon EP1, (KP 1 N-30), Fa. DEA
 • Multifak EP1, Fa. TEXACO

 

Przed każdym smarowaniem wymagane jest dokładne czyszczenie prowadnic liniowych z pozostałości starego lubrykantu oraz zanieczyszczeń.
Do czyszczenia stosujemy:

 • Rozcieńczalnik ekstrakcyjny
 • Brake cleaner (zmywacz do hamulców)
 • Rozpuszczalnik R505
 • inne środki do usuwania smarów i olejów (mogą być BIO-degradowalne)

 

Uwaga!!!
Brak odpowiedniej konserwacji znacząco zwiększa zużycie prowadnic liniowych oraz może spowodować utratę gwarancji.

Data dodania: 05.12.2018r.